LARSGEHRT.DK
3D artist and animator

BG Nido Spitalfields

Filmen viser et nybyggeri i form af studieboliger. Filmen er lavet med en stopmotion stil skudt på greenscreen.